Zorgverzekeringen 2017


Aanbod Zorgverzekeraar

Uiterlijk 19 november ontvangt u van uw zorgverzekeraar de nieuwe polis met polisvoorwaarden voor het nieuwe kalenderjaar. Wanneer u niets onderneemt, bent u vanaf 1 januari tegen deze voorwaarden verzekerd. Door het maken van een vergelijking van alle zorgverzekeringen kunt u eenvoudig nagaan of het voor u van belang is over te stappen naar een goedkope zorgverzekering of een zorgverzekering met betere voorwaarden.

Zorgverzekering opzeggen
Het opzeggen van de oude ziektekostenverzekering is mogelijk tot 1 januari. Op deze datum moet de opzegging bij de zorgverzekeraar binnen zijn. U kunt zich tot 1 februari aanmelden bij een nieuwe verzekeraar. Uw nieuwe verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari. Let op, ook wanneer u de nieuwe verzekering pas eind januari afsluit, moet de oude verzekering al voor 1 januari zijn opgezegd!

Wisselen van zorgverzekeraar
Alléén wanneer u zich voor 1 januari verzekert bij een nieuwe verzekeraar, kunt u deze opdracht geven de oude verzekering te beëindigen. U moet dit expliciet verzoeken bij de nieuwe verzekeraar. Wij raden u aan om ook de aanvullende pakketten die opgezegd moeten worden specifiek te noemen in dit verzoek. 
Let op: Als u pas in januari de nieuwe verzekering af wilt sluiten, dan moet de huidige verzekering ook al voor 1 januari zijn opgezegd! Dit kan niet met terugwerkende kracht en wordt ook niet door de nieuwe maatschappij verzorgd. Hier bent u dus zelf verantwoordelijk voor. Denkt u eraan ook de aanvullingen specifiek te vermelden in de opzegging. Wij raden u aan een opzegging altijd aangetekend te verzenden.

Wisselen van zorgverzekeraar na 1 februari

Tussen 1 februari en 1 januari van het volgende kalenderjaar kunt u in een aantal gevallen een nieuwe zorgverzekering aanvragen of tussentijds wisselen van verzekeraar:
Als u 18 jaar bent geworden;
Als u uit het buitenland komt en u zich verplicht dient te verzekeren voor de basisverzekering;
Als u uit een militair dienstverband komt;
In verband met echtscheiding;
Als u momenteel niet bent verzekerd;
Bij beëindiging van een collectief;
Bij tussentijdse aanpassingen in de polisvoorwaarden door de zorgverzekeraar.
Informeert u altijd eerst bij uw huidige verzekeraar naar de mogelijkheden om uw huidige verzekering te beëindigen voordat u besluit over te stappen.

Eigen risico zorgverzekeringen
Als u weinig medische kosten verwacht te maken, kunt u besparen door een vrijwillig eigen risico te kiezen. De korting kan oplopen tot 300 euro bij een vrijwillige verhoging van 500 euro. Het eigen risico geldt per persoon en niet voor:
Bezoek aan huisarts;
Verloskundige zorg;
Kraamzorg;
Jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar.
Vakantie

Informeer voor u op reis gaat hoe u in het buitenland tegen ziektekosten verzekerd bent. En hoeveel er uitbetaald wordt als u medische kosten maakt. Niet alle polissen vergoeden de werkelijke kosten. U kunt zich daarvoor eventueel bijverzekeren door de rubriek medische kosten op een reisverzekering mee te verzekeren. De medische kosten in sommige landen (bijv. Verenigde Staten) zijn veel hoger dan in Nederland. Als u naar een dergelijke bestemming reist is het belangrijk dat de medische kosten op de reisverzekering meeverzekerd worden. En dat deze verzekering de werkelijke kosten dekt.

Wachtlijst
Als u op een wachtlijst bij een ziekenhuis of specialist geplaatst wordt, vraag uw verzekeraar dan te bemiddelen. Veel verzekeraars zijn daarop ingesteld.

Collectieve zorgverzekering
Kunt u zich via uw werkgever collectief verzekeren, dan is dat zeker de moeite waard om te overwegen. Vaak gelden er lagere tarieven. Bovendien betaalt de werkgever soms ook een deel van de premie. Een collectieve verzekering hoeft echter niet altijd de meest voordelige of kwalitatief aantrekkelijkste verzekering te zijn. We raden u daarom aan om toch altijd een berekening te maken. Via Verzekeringssite.nl krijgt u tot 10% korting op de basisverzekering en 12% op de aanvullende verzekeringen.

Vrije keuze zorgverlener
Wilt u zelf uw zorgverlener kiezen en ervan verzekerd zijn dat u alle kosten vergoed krijgt? Kiest u dan voor een restitutiepolis zonder gecontracteerde zorg. Let op. Er zijn zowel restitutiepolissen met als zonder gecontracteerde zorg. Bij een naturapolis is er altijd sprake van gecontracteerde zorg.

Elk gezinslid zijn eigen polis
Elke verzekerde kan zijn eigen verzekering en eigen risico kiezen. U hoeft dus niet allemaal bij dezelfde verzekeraar of op dezelfde polis verzekerd te zijn. Voor elk gezinslid kunt u de optimale verzekering en eigen risico uitkiezen. Dat kan handig zijn als één gezinslid meer gebruik denkt te maken van zorg dan een ander gezinslid.